Van contact naar contract

Bent u gemakkelijk in het netwerken, maar lukt het u niet om de goede contacten die u heeft te vertalen naar opdrachten? Hoe onderhoudt u contact met uw netwerk? Wat doet u aan accountmanagement? Dit zijn sommige van de vragen die naar voren zullen komen in deze training, waarbij wij zullen ingaan op de verschillende facetten van relatiebeheer en contractmanagement. Hoe bewust bent u van uw waarde en hoe vertaalt u deze waarde naar een opdracht?

In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Relatiemanagement
  • Verwachtingenmanagement
  • Accountmanagement
  • Hoe bepaal ik mijn toegevoegde waarde?
  • Wat is mijn waarde voor de opdrachtgever?