Procesmanagement

  • Niet op tijd leveren
  • Fouten
  • Over- of onderproductie
  • Overprocessing
  • Ongemotiveerde medewerkers
  • Niet goed benutten van de resources

Herkent u een of meerdere van deze verspillingen? Het zou kunnen dat uw bedrijfsprocessen niet optimaal zijn ingericht. Naast advisering op dit terrein, biedt iGreenway trainingen op het gebied van Procesmanagement om uw medewerkers bewust te maken van procesmatig werken. In de training wordt aandacht besteed aan zowel de inhoudelijke kant van procesmanagement als aan de 'attitude' kant.